Talaqi Al-Quran

Rakaman zoom pada setiap Ahad 8 mlm (waktu Singapura) oleh Ustadz Ahmad Fauzi.
Zoom Host:- Tuan Abdul Rasyid